PVE
Ang mga manlalaro ay maaaring mangolekta ng mga Zomfi token mula sa mga nagawa. Para sa mga gustong ipagpatuloy ang paglalaro pagkatapos makamit ang mga kinakailangang gawin, maaari kang makakuha ng mas maraming pang mga token at posibleng makahanap ng mataas na halagang NFTs. Ang modelong ito ng paglalaro ay mag-aapela hindi lamang sa mga naghahanap lamang na makakuha ng mga gantimpala sa pamamagitan ng mga nakamit, ngunit nagbibigay din ng insentibo sa mga gustong magpatuloy sa paglalaro.
Just A Shotgun
Copy link