Zed: in-game currency
In-game na pera
Max supply of (No Hard Cap)
Earn ZED
Mga kagamitan
  • aktibidad sa loob ng laro: Ang mga manlalaro ay magagantimpalaan ng Zed para sa pag kumpleto ng mga gawain.
  • Pag-upgrade ng manlalaro: Ang mga manlalaro ay maaaring i-upgrade ang kapasidad ng kanilang imbentaryo.
  • Makilahok sa mga paraan ng laro
  • In-game storyline
  • Tubusin sa $ZOMFI (Buwis ng 50% na inisyal o 5% na bawas bawat araw na may kabuuang 10 araw)
  • Ang ZED ay masusunog kapag bumili ng mga kagamitan o serbisyo sa loob ng laro.
Copy link